Första Kullen 1996-07-30

Far: S*Wildwoods Imer [at 24]

Mor: S*Tailor Hills Dione [ft 09 24]

Namn

Kön

Färg

Ägare

S*Kattbossens Imelda Hona Ambersköldpaddspotted [ft 24] Anna Ytell - Bjuråker
S*Kattbossens Ludmilla Hona Amberspotted-vit [nt 09 24] S*Kattbossens