Så här kan det se ut när man bygger kattgård.


         
3 damer från "rivningsfirman" Eva + Sara + Jaana. ------- Katta och Christer river gamla elställverksnät.


         
Allt ska bort, jobba på jobba på! --------------------------------- Anders spikar fast nät på en dörr.


         
Tage och Bosse monterar gångjärn. --------------------------- Nu är nästan allt gammalt borta.


         
---------------------------------------------------Underlaget måste ju vara rakt.


         
Rivningsgänget verkar nöjda med resultatet, de verkar ha någon form av omvänd taklagsfest


         
Sektionerna börjar komma på plats.


         
Till slut kommer takläggare Tage. ------------------------------- Sen var det dags för lite mat!